1,837 posts
9,656 followers

🌿Page: Yam Bean Store 🌿Hotline: 0120.4024.319 🌿Shopee.vn/sneymai 🌿Mở cửa 10-21h tại số 16 ngõ 83 Tân Triều (gần ĐH Hà Nội và ĐH CN GTVT)

https://www.facebook.com/yam.bean.store
ÁO KHOÁC LEN 180K (FREESIZE)
VÁY BABYDOLL 160K (FREESIZE)
TÚI 120K ************
Inbox chúng mình tư vấn các cậu nha. Chi tiết giá xem ở từng ảnh giúp tớ nghen! -------
🌿 Mua qua shopee: shopee.vn/sneymai
🌿 Insta: @Yam.bean.store 🌿 Hotline: 0704.024.319 🌿 Mở cửa 10h-21h tại số 16 ngõ 83 đường Tân Triều - Hà Nội (Đi từ 183 Triều Khúc hoặc đi từ ngõ 300 Nguyễn Xiển) 💎💎 FREESHIP hóa đơn trên 450k CK trước.
🍑🍑 COD toàn quốc phí 30~40k tùy tỉnh thành.
⛔⛔ Hàng mua rồi KHÔNG ĐỔI/ TRẢ. Yam cám ơn!
🍋🍋 Toàn bộ là HÀNG CÓ SẴN và ảnh Yam TỰ CHỤP luôn các nàng khỏi lo ạ.
@yam.bean.store Yam Bean Store
@yam.bean.store
áo khoác len 180k (freesize)
váy babydoll 160k (freesize)
túi 120k ************
inbox chúng mình tư vấn các cậu nha. chi tiết giá xem ở từng ảnh giúp tớ nghen! -------
🌿 mua qua shopee: shopee.vn/sneymai
🌿 insta: @yam.bean.store 🌿 hotline: 0704.024.319 🌿 mở cửa 10h-21h tại số 16 ngõ 83 đường tân triều - hà nội (Đi từ 183 triều khúc hoặc đi từ ngõ 300 nguyễn xiển) 💎💎 freeship hóa đơn trên 450k ck trước.
🍑🍑 cod toàn quốc phí 30~40k tùy tỉnh thành.
⛔⛔ hàng mua rồi không ĐỔi/ trẢ. yam cám ơn!
🍋🍋 toàn bộ là hàng có sẴn và ảnh yam tỰ chỤp luôn các nàng khỏi lo ạ.
27 0 Yesterday
ÁO LEN 220K (FREESIZE)
CHÂN VÁY 160K ( SIZE S M)
TUI 100K ************
Inbox chúng mình tư vấn các cậu nha. Chi tiết giá xem ở từng ảnh giúp tớ nghen! -------
🌿 Mua qua shopee: shopee.vn/sneymai
🌿 Insta: @Yam.bean.store 🌿 Hotline: 0704.024.319 🌿 Mở cửa 10h-21h tại số 16 ngõ 83 đường Tân Triều - Hà Nội (Đi từ 183 Triều Khúc hoặc đi từ ngõ 300 Nguyễn Xiển) 💎💎 FREESHIP hóa đơn trên 450k CK trước.
🍑🍑 COD toàn quốc phí 30~40k tùy tỉnh thành.
⛔⛔ Hàng mua rồi KHÔNG ĐỔI/ TRẢ. Yam cám ơn!
🍋🍋 Toàn bộ là HÀNG CÓ SẴN và ảnh Yam TỰ CHỤP luôn các nàng khỏi lo ạ
@yam.bean.store Yam Bean Store
@yam.bean.store
áo len 220k (freesize)
chân váy 160k ( size s m)
tui 100k ************
inbox chúng mình tư vấn các cậu nha. chi tiết giá xem ở từng ảnh giúp tớ nghen! -------
🌿 mua qua shopee: shopee.vn/sneymai
🌿 insta: @yam.bean.store 🌿 hotline: 0704.024.319 🌿 mở cửa 10h-21h tại số 16 ngõ 83 đường tân triều - hà nội (Đi từ 183 triều khúc hoặc đi từ ngõ 300 nguyễn xiển) 💎💎 freeship hóa đơn trên 450k ck trước.
🍑🍑 cod toàn quốc phí 30~40k tùy tỉnh thành.
⛔⛔ hàng mua rồi không ĐỔi/ trẢ. yam cám ơn!
🍋🍋 toàn bộ là hàng có sẴn và ảnh yam tỰ chỤp luôn các nàng khỏi lo ạ
32 0 Yesterday
SƠ MI CỔ NHÚN BÈO 160K (FREESIZE)
ÁO LEN 220K (FREESIZE)
CHÂN VÁY 160K ( SIZE S M)
TUI 100K ************
Inbox chúng mình tư vấn các cậu nha. Chi tiết giá xem ở từng ảnh giúp tớ nghen! -------
🌿 Mua qua shopee: shopee.vn/sneymai
🌿 Insta: @Yam.bean.store 🌿 Hotline: 0704.024.319 🌿 Mở cửa 10h-21h tại số 16 ngõ 83 đường Tân Triều - Hà Nội (Đi từ 183 Triều Khúc hoặc đi từ ngõ 300 Nguyễn Xiển) 💎💎 FREESHIP hóa đơn trên 450k CK trước.
🍑🍑 COD toàn quốc phí 30~40k tùy tỉnh thành.
⛔⛔ Hàng mua rồi KHÔNG ĐỔI/ TRẢ. Yam cám ơn!
🍋🍋 Toàn bộ là HÀNG CÓ SẴN và ảnh Yam TỰ CHỤP luôn các nàng khỏi lo ạ
@yam.bean.store Yam Bean Store
@yam.bean.store
SƠ mi cỔ nhún bèo 160k (freesize)
áo len 220k (freesize)
chân váy 160k ( size s m)
tui 100k ************
inbox chúng mình tư vấn các cậu nha. chi tiết giá xem ở từng ảnh giúp tớ nghen! -------
🌿 mua qua shopee: shopee.vn/sneymai
🌿 insta: @yam.bean.store 🌿 hotline: 0704.024.319 🌿 mở cửa 10h-21h tại số 16 ngõ 83 đường tân triều - hà nội (Đi từ 183 triều khúc hoặc đi từ ngõ 300 nguyễn xiển) 💎💎 freeship hóa đơn trên 450k ck trước.
🍑🍑 cod toàn quốc phí 30~40k tùy tỉnh thành.
⛔⛔ hàng mua rồi không ĐỔi/ trẢ. yam cám ơn!
🍋🍋 toàn bộ là hàng có sẴn và ảnh yam tỰ chỤp luôn các nàng khỏi lo ạ
42 0 Yesterday
VÁY LEN 250K (FREESIZE)
ÁO SƠ MI 160K (FREESIZE)
TUI 160K ************
Inbox chúng mình tư vấn các cậu nha. Chi tiết giá xem ở từng ảnh giúp tớ nghen! -------
🌿 Mua qua shopee: shopee.vn/sneymai
🌿 Insta: @Yam.bean.store 🌿 Hotline: 0704.024.319 🌿 Mở cửa 10h-21h tại số 16 ngõ 83 đường Tân Triều - Hà Nội (Đi từ 183 Triều Khúc hoặc đi từ ngõ 300 Nguyễn Xiển) 💎💎 FREESHIP hóa đơn trên 450k CK trước.
🍑🍑 COD toàn quốc phí 30~40k tùy tỉnh thành.
⛔⛔ Hàng mua rồi KHÔNG ĐỔI/ TRẢ. Yam cám ơn!
🍋🍋 Toàn bộ là HÀNG CÓ SẴN và ảnh Yam TỰ CHỤP luôn các nàng khỏi lo ạ
@yam.bean.store Yam Bean Store
@yam.bean.store
Váy len 250k (freesize)
áo sƠ mi 160k (freesize)
tui 160k ************
inbox chúng mình tư vấn các cậu nha. chi tiết giá xem ở từng ảnh giúp tớ nghen! -------
🌿 mua qua shopee: shopee.vn/sneymai
🌿 insta: @yam.bean.store 🌿 hotline: 0704.024.319 🌿 mở cửa 10h-21h tại số 16 ngõ 83 đường tân triều - hà nội (Đi từ 183 triều khúc hoặc đi từ ngõ 300 nguyễn xiển) 💎💎 freeship hóa đơn trên 450k ck trước.
🍑🍑 cod toàn quốc phí 30~40k tùy tỉnh thành.
⛔⛔ hàng mua rồi không ĐỔi/ trẢ. yam cám ơn!
🍋🍋 toàn bộ là hàng có sẴn và ảnh yam tỰ chỤp luôn các nàng khỏi lo ạ
6 0 3 days ago
KHOÁC BOMBER 180K (FREESIZE)
ÁO NỈ 180K (FREESIZE)
CHÂN VÁY 160K ( SIZE S M)
TUI 120K ************
Inbox chúng mình tư vấn các cậu nha. Chi tiết giá xem ở từng ảnh giúp tớ nghen! -------
🌿 Mua qua shopee: shopee.vn/sneymai
🌿 Insta: @Yam.bean.store 🌿 Hotline: 0704.024.319 🌿 Mở cửa 10h-21h tại số 16 ngõ 83 đường Tân Triều - Hà Nội (Đi từ 183 Triều Khúc hoặc đi từ ngõ 300 Nguyễn Xiển) 💎💎 FREESHIP hóa đơn trên 450k CK trước.
🍑🍑 COD toàn quốc phí 30~40k tùy tỉnh thành.
⛔⛔ Hàng mua rồi KHÔNG ĐỔI/ TRẢ. Yam cám ơn!
🍋🍋 Toàn bộ là HÀNG CÓ SẴN và ảnh Yam TỰ CHỤP luôn các nàng khỏi lo ạ
@yam.bean.store Yam Bean Store
@yam.bean.store
Khoác bomber 180k (freesize)
áo nỈ 180k (freesize)
chân váy 160k ( size s m)
tui 120k ************
inbox chúng mình tư vấn các cậu nha. chi tiết giá xem ở từng ảnh giúp tớ nghen! -------
🌿 mua qua shopee: shopee.vn/sneymai
🌿 insta: @yam.bean.store 🌿 hotline: 0704.024.319 🌿 mở cửa 10h-21h tại số 16 ngõ 83 đường tân triều - hà nội (Đi từ 183 triều khúc hoặc đi từ ngõ 300 nguyễn xiển) 💎💎 freeship hóa đơn trên 450k ck trước.
🍑🍑 cod toàn quốc phí 30~40k tùy tỉnh thành.
⛔⛔ hàng mua rồi không ĐỔi/ trẢ. yam cám ơn!
🍋🍋 toàn bộ là hàng có sẴn và ảnh yam tỰ chỤp luôn các nàng khỏi lo ạ
21 2 3 days ago
ÁO KHOÁC DẠ 420K (FREESIZE)
ÁO LEN 220K (FREESIZE)
CHÂN VÁY 160K (SIZE S M)
TÚI 160K ************
Inbox chúng mình tư vấn các cậu nha. Chi tiết giá xem ở từng ảnh giúp tớ nghen! -------
🌿 Mua qua shopee: shopee.vn/sneymai
🌿 Insta: @Yam.bean.store 🌿 Hotline: 0704.024.319 🌿 Mở cửa 10h-21h tại số 16 ngõ 83 đường Tân Triều - Hà Nội (Đi từ 183 Triều Khúc hoặc đi từ ngõ 300 Nguyễn Xiển) 💎💎 FREESHIP hóa đơn trên 450k CK trước.
🍑🍑 COD toàn quốc phí 30~40k tùy tỉnh thành.
⛔⛔ Hàng mua rồi KHÔNG ĐỔI/ TRẢ. Yam cám ơn!
🍋🍋 Toàn bộ là HÀNG CÓ SẴN và ảnh Yam TỰ CHỤP luôn các nàng khỏi lo ạ.
@yam.bean.store Yam Bean Store
@yam.bean.store
áo khoác dẠ 420k (freesize)
áo len 220k (freesize)
chân váy 160k (size s m)
túi 160k ************
inbox chúng mình tư vấn các cậu nha. chi tiết giá xem ở từng ảnh giúp tớ nghen! -------
🌿 mua qua shopee: shopee.vn/sneymai
🌿 insta: @yam.bean.store 🌿 hotline: 0704.024.319 🌿 mở cửa 10h-21h tại số 16 ngõ 83 đường tân triều - hà nội (Đi từ 183 triều khúc hoặc đi từ ngõ 300 nguyễn xiển) 💎💎 freeship hóa đơn trên 450k ck trước.
🍑🍑 cod toàn quốc phí 30~40k tùy tỉnh thành.
⛔⛔ hàng mua rồi không ĐỔi/ trẢ. yam cám ơn!
🍋🍋 toàn bộ là hàng có sẴn và ảnh yam tỰ chỤp luôn các nàng khỏi lo ạ.
24 0 3 days ago
ÁO KHOÁC CAPE 220K (FREESIZE)
TÚI 160K ************
Inbox chúng mình tư vấn các cậu nha. Chi tiết giá xem ở từng ảnh giúp tớ nghen! -------
🌿 Mua qua shopee: shopee.vn/sneymai
🌿 Insta: @Yam.bean.store 🌿 Hotline: 0704.024.319 🌿 Mở cửa 10h-21h tại số 16 ngõ 83 đường Tân Triều - Hà Nội (Đi từ 183 Triều Khúc hoặc đi từ ngõ 300 Nguyễn Xiển) 💎💎 FREESHIP hóa đơn trên 450k CK trước.
🍑🍑 COD toàn quốc phí 30~40k tùy tỉnh thành.
⛔⛔ Hàng mua rồi KHÔNG ĐỔI/ TRẢ. Yam cám ơn!
🍋🍋 Toàn bộ là HÀNG CÓ SẴN và ảnh Yam TỰ CHỤP luôn các nàng khỏi lo ạ.
@yam.bean.store Yam Bean Store
@yam.bean.store
áo khoác cape 220k (freesize)
túi 160k ************
inbox chúng mình tư vấn các cậu nha. chi tiết giá xem ở từng ảnh giúp tớ nghen! -------
🌿 mua qua shopee: shopee.vn/sneymai
🌿 insta: @yam.bean.store 🌿 hotline: 0704.024.319 🌿 mở cửa 10h-21h tại số 16 ngõ 83 đường tân triều - hà nội (Đi từ 183 triều khúc hoặc đi từ ngõ 300 nguyễn xiển) 💎💎 freeship hóa đơn trên 450k ck trước.
🍑🍑 cod toàn quốc phí 30~40k tùy tỉnh thành.
⛔⛔ hàng mua rồi không ĐỔi/ trẢ. yam cám ơn!
🍋🍋 toàn bộ là hàng có sẴn và ảnh yam tỰ chỤp luôn các nàng khỏi lo ạ.
8 0 4 days ago
KHOÁC PHAO 380K (FREESIZE)
ÁO LEN 220K (FREESIZE)
CHÂN VÁY 140K ( SIZE S M)
TÚI 160K ************
Inbox chúng mình tư vấn các cậu nha. Chi tiết giá xem ở từng ảnh giúp tớ nghen! -------
🌿 Mua qua shopee: shopee.vn/sneymai
🌿 Insta: @Yam.bean.store 🌿 Hotline: 0704.024.319 🌿 Mở cửa 10h-21h tại số 16 ngõ 83 đường Tân Triều - Hà Nội (Đi từ 183 Triều Khúc hoặc đi từ ngõ 300 Nguyễn Xiển) 💎💎 FREESHIP hóa đơn trên 450k CK trước.
🍑🍑 COD toàn quốc phí 30~40k tùy tỉnh thành.
⛔⛔ Hàng mua rồi KHÔNG ĐỔI/ TRẢ. Yam cám ơn!
🍋🍋 Toàn bộ là HÀNG CÓ SẴN và ảnh Yam TỰ CHỤP luôn các nàng khỏi lo ạ.
@yam.bean.store Yam Bean Store
@yam.bean.store
Khoác phao 380k (freesize)
áo len 220k (freesize)
chân váy 140k ( size s m)
túi 160k ************
inbox chúng mình tư vấn các cậu nha. chi tiết giá xem ở từng ảnh giúp tớ nghen! -------
🌿 mua qua shopee: shopee.vn/sneymai
🌿 insta: @yam.bean.store 🌿 hotline: 0704.024.319 🌿 mở cửa 10h-21h tại số 16 ngõ 83 đường tân triều - hà nội (Đi từ 183 triều khúc hoặc đi từ ngõ 300 nguyễn xiển) 💎💎 freeship hóa đơn trên 450k ck trước.
🍑🍑 cod toàn quốc phí 30~40k tùy tỉnh thành.
⛔⛔ hàng mua rồi không ĐỔi/ trẢ. yam cám ơn!
🍋🍋 toàn bộ là hàng có sẴn và ảnh yam tỰ chỤp luôn các nàng khỏi lo ạ.
14 1 4 days ago
ÁO THUN 140K (FREESIZE)
CHÂN VÁY 160K (SIZE S M)
TÚI 160K ************
Inbox chúng mình tư vấn các cậu nha. Chi tiết giá xem ở từng ảnh giúp tớ nghen! -------
🌿 Mua qua shopee: shopee.vn/sneymai
🌿 Insta: @Yam.bean.store 🌿 Hotline: 0704.024.319 🌿 Mở cửa 10h-21h tại số 16 ngõ 83 đường Tân Triều - Hà Nội (Đi từ 183 Triều Khúc hoặc đi từ ngõ 300 Nguyễn Xiển) 💎💎 FREESHIP hóa đơn trên 450k CK trước.
🍑🍑 COD toàn quốc phí 30~40k tùy tỉnh thành.
⛔⛔ Hàng mua rồi KHÔNG ĐỔI/ TRẢ. Yam cám ơn!
🍋🍋 Toàn bộ là HÀNG CÓ SẴN và ảnh Yam TỰ CHỤP luôn các nàng khỏi lo ạ.
@yam.bean.store Yam Bean Store
@yam.bean.store
áo thun 140k (freesize)
chân váy 160k (size s m)
túi 160k ************
inbox chúng mình tư vấn các cậu nha. chi tiết giá xem ở từng ảnh giúp tớ nghen! -------
🌿 mua qua shopee: shopee.vn/sneymai
🌿 insta: @yam.bean.store 🌿 hotline: 0704.024.319 🌿 mở cửa 10h-21h tại số 16 ngõ 83 đường tân triều - hà nội (Đi từ 183 triều khúc hoặc đi từ ngõ 300 nguyễn xiển) 💎💎 freeship hóa đơn trên 450k ck trước.
🍑🍑 cod toàn quốc phí 30~40k tùy tỉnh thành.
⛔⛔ hàng mua rồi không ĐỔi/ trẢ. yam cám ơn!
🍋🍋 toàn bộ là hàng có sẴn và ảnh yam tỰ chỤp luôn các nàng khỏi lo ạ.
29 0 4 days ago
CẢ SET ÁO YẾM 220K (FREESIZE)
TÚI 180K ************
Inbox chúng mình tư vấn các cậu nha. Chi tiết giá xem ở từng ảnh giúp tớ nghen! -------
🌿 Mua qua shopee: shopee.vn/sneymai
🌿 Insta: @Yam.bean.store 🌿 Hotline: 0704.024.319 🌿 Mở cửa 10h-21h tại số 16 ngõ 83 đường Tân Triều - Hà Nội (Đi từ 183 Triều Khúc hoặc đi từ ngõ 300 Nguyễn Xiển) 💎💎 FREESHIP hóa đơn trên 450k CK trước.
🍑🍑 COD toàn quốc phí 30~40k tùy tỉnh thành.
⛔⛔ Hàng mua rồi KHÔNG ĐỔI/ TRẢ. Yam cám ơn!
🍋🍋 Toàn bộ là HÀNG CÓ SẴN và ảnh Yam TỰ CHỤP luôn các nàng khỏi lo ạ.
@yam.bean.store Yam Bean Store
@yam.bean.store
CẢ set áo yẾm 220k (freesize)
túi 180k ************
inbox chúng mình tư vấn các cậu nha. chi tiết giá xem ở từng ảnh giúp tớ nghen! -------
🌿 mua qua shopee: shopee.vn/sneymai
🌿 insta: @yam.bean.store 🌿 hotline: 0704.024.319 🌿 mở cửa 10h-21h tại số 16 ngõ 83 đường tân triều - hà nội (Đi từ 183 triều khúc hoặc đi từ ngõ 300 nguyễn xiển) 💎💎 freeship hóa đơn trên 450k ck trước.
🍑🍑 cod toàn quốc phí 30~40k tùy tỉnh thành.
⛔⛔ hàng mua rồi không ĐỔi/ trẢ. yam cám ơn!
🍋🍋 toàn bộ là hàng có sẴn và ảnh yam tỰ chỤp luôn các nàng khỏi lo ạ.
6 2 5 days ago
ÁO KHOÁC PHAO BOMBER 220K (OVERSIZE)
ÁO LEN 220K (FREESIZE)
CHÂN VÁY 160K (SIZE S M)
TÚI 160K ************
Inbox chúng mình tư vấn các cậu nha. Chi tiết giá xem ở từng ảnh giúp tớ nghen! -------
🌿 Mua qua shopee: shopee.vn/sneymai
🌿 Insta: @Yam.bean.store 🌿 Hotline: 0704.024.319 🌿 Mở cửa 10h-21h tại số 16 ngõ 83 đường Tân Triều - Hà Nội (Đi từ 183 Triều Khúc hoặc đi từ ngõ 300 Nguyễn Xiển) 💎💎 FREESHIP hóa đơn trên 450k CK trước.
🍑🍑 COD toàn quốc phí 30~40k tùy tỉnh thành.
⛔⛔ Hàng mua rồi KHÔNG ĐỔI/ TRẢ. Yam cám ơn!
🍋🍋 Toàn bộ là HÀNG CÓ SẴN và ảnh Yam TỰ CHỤP luôn các nàng khỏi lo ạ.
@yam.bean.store Yam Bean Store
@yam.bean.store
áo khoác phao bomber 220k (oversize)
áo len 220k (freesize)
chân váy 160k (size s m)
túi 160k ************
inbox chúng mình tư vấn các cậu nha. chi tiết giá xem ở từng ảnh giúp tớ nghen! -------
🌿 mua qua shopee: shopee.vn/sneymai
🌿 insta: @yam.bean.store 🌿 hotline: 0704.024.319 🌿 mở cửa 10h-21h tại số 16 ngõ 83 đường tân triều - hà nội (Đi từ 183 triều khúc hoặc đi từ ngõ 300 nguyễn xiển) 💎💎 freeship hóa đơn trên 450k ck trước.
🍑🍑 cod toàn quốc phí 30~40k tùy tỉnh thành.
⛔⛔ hàng mua rồi không ĐỔi/ trẢ. yam cám ơn!
🍋🍋 toàn bộ là hàng có sẴn và ảnh yam tỰ chỤp luôn các nàng khỏi lo ạ.
13 0 5 days ago
ÁO GILE LEN 150K (FREESIZE)
ÁO SƠ MI 160K (FREESIZE)
CHÂN VÁY 160K (SIZE S M)
TÚI 160K ************
Inbox chúng mình tư vấn các cậu nha. Chi tiết giá xem ở từng ảnh giúp tớ nghen! -------
🌿 Mua qua shopee: shopee.vn/sneymai
🌿 Insta: @Yam.bean.store 🌿 Hotline: 0704.024.319 🌿 Mở cửa 10h-21h tại số 16 ngõ 83 đường Tân Triều - Hà Nội (Đi từ 183 Triều Khúc hoặc đi từ ngõ 300 Nguyễn Xiển) 💎💎 FREESHIP hóa đơn trên 450k CK trước.
🍑🍑 COD toàn quốc phí 30~40k tùy tỉnh thành.
⛔⛔ Hàng mua rồi KHÔNG ĐỔI/ TRẢ. Yam cám ơn!
🍋🍋 Toàn bộ là HÀNG CÓ SẴN và ảnh Yam TỰ CHỤP luôn các nàng khỏi lo ạ.
@yam.bean.store Yam Bean Store
@yam.bean.store
áo gile len 150k (freesize)
áo sƠ mi 160k (freesize)
chân váy 160k (size s m)
túi 160k ************
inbox chúng mình tư vấn các cậu nha. chi tiết giá xem ở từng ảnh giúp tớ nghen! -------
🌿 mua qua shopee: shopee.vn/sneymai
🌿 insta: @yam.bean.store 🌿 hotline: 0704.024.319 🌿 mở cửa 10h-21h tại số 16 ngõ 83 đường tân triều - hà nội (Đi từ 183 triều khúc hoặc đi từ ngõ 300 nguyễn xiển) 💎💎 freeship hóa đơn trên 450k ck trước.
🍑🍑 cod toàn quốc phí 30~40k tùy tỉnh thành.
⛔⛔ hàng mua rồi không ĐỔi/ trẢ. yam cám ơn!
🍋🍋 toàn bộ là hàng có sẴn và ảnh yam tỰ chỤp luôn các nàng khỏi lo ạ.
29 0 6 days ago