4,718 posts
14,686 followers

💠 Order giá rẻ & nhanh nhất 📍 Hàng về sau 5-7 ngày 🛫 Ship COD & FREESHIP qua shopee: linh1312 🚨 KO HUỶ, ĐỔI, TRẢ 🔍 Nhận tìm hàg theo mẫu 💬 09821587190

http://shopee.vn/kushin299
210k
▪️Quần shorts jeans cạp chun basic
▪️ORDER TAOBAO 5-7 ngày
▪️Đủ màu như hình, size S M L
✈️ FREESHIP qua shopee: kushin299
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 #quanshort #quansooc #quankaki #quanduikaki #quanshortkaki #quansoockaki #quandui #soocjeans #shortjeans #quanjean #quầnđùi #quanbonu #quanjeannu #quansoocjean #quanduibo #quanrach #quanborach #quanbo #baggyjeans #quanshortsjeans #quanshortjeans #quanshortsjean #quanshortjean #he
@jelly.shin.house 🇨🇳 WE ORDER WHAT YOU NEED 🇨🇳
@jelly.shin.house
210k
▪️quần shorts jeans cạp chun basic
▪️order taobao 5-7 ngày
▪️Đủ màu như hình, size s m l
✈️ freeship qua shopee: kushin299
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
#quanshort #quansooc #quankaki #quanduikaki #quanshortkaki #quansoockaki #quandui #soocjeans #shortjeans #quanjean #quầnđùi #quanbonu #quanjeannu #quansoocjean #quanduibo #quanrach #quanborach #quanbo #baggyjeans #quanshortsjeans #quanshortjeans #quanshortsjean #quanshortjean #he
16 0 13 hours ago
240k
▪️Áo thêu hoa thổ cẩm
▪️ ORDER TAOBAO 5-7 ngày
▪️Đủ màu màu như hình, freesize
✈️ FREESHIP qua shopee: kushin299
- - - - - - - - - - - - - - 
#aotrevai #áotrễvai #aotrevaisieuxinh #aovoan #aotrevaidep #aotrevaigiare #aotrevaithietke #aobabydoll #áobabydoll #aotheu #aotheuhoa #aotheuhoatiet #aotet #dy
@jelly.shin.house 🇨🇳 WE ORDER WHAT YOU NEED 🇨🇳
@jelly.shin.house
240k
▪️áo thêu hoa thổ cẩm
▪️ order taobao 5-7 ngày
▪️Đủ màu màu như hình, freesize
✈️ freeship qua shopee: kushin299
- - - - - - - - - - - - - -
#aotrevai #áotrễvai #aotrevaisieuxinh #aovoan #aotrevaidep #aotrevaigiare #aotrevaithietke #aobabydoll #áobabydoll #aotheu #aotheuhoa #aotheuhoatiet #aotet #dy
3 0 14 hours ago
230k
▪️Áo peplum thêu hoa chìm
▪️ORDER TAOBAO 5-7 ngày
▪️Đủ màu màu như hình, freesize
▪️FREESHIP qua shopee: kushin299
- - - - - - - - - - - - - - -
#aococtay #somike #aosomi #somidabeo #somidabao #aodabai #aodabeo #sơmicaro #somi #somike #aoke #aodaitay #somikecaro #aocaro #aotrang #áotrắng #somitron #sơmitrơn #somilotbong #somilotlong #somidangdai #aopeplum #áopeplum #somihoatiet #áoomihoatiet #dy
@jelly.shin.house 🇨🇳 WE ORDER WHAT YOU NEED 🇨🇳
@jelly.shin.house
230k
▪️áo peplum thêu hoa chìm
▪️order taobao 5-7 ngày
▪️Đủ màu màu như hình, freesize
▪️freeship qua shopee: kushin299
- - - - - - - - - - - - - - -
#aococtay #somike #aosomi #somidabeo #somidabao #aodabai #aodabeo #sơmicaro #somi #somike #aoke #aodaitay #somikecaro #aocaro #aotrang #áotrắng #somitron #sơmitrơn #somilotbong #somilotlong #somidangdai #aopeplum #áopeplum #somihoatiet #áoomihoatiet #dy
3 0 14 hours ago
230k
▪️Áo tay bồng cổ V thắt nơ eo dáng croptop
▪️ORDER TAOBAO 5-7 ngày
▪️Đủ màu màu như hình, freesize
▪️FREESHIP qua shopee: kushin299
- - - - - - - - - - - - - - -
#aococtay #somike #aosomi #somidabeo #somidabao #aodabai #aodabeo #sơmicaro #somi #somike #aoke #aodaitay #somikecaro #aocaro #aotrang #áotrắng #somitron #sơmitrơn #somilotbong #somilotlong #somidangdai #somidai #somihoatiet #áoomihoatiet #dy
@jelly.shin.house 🇨🇳 WE ORDER WHAT YOU NEED 🇨🇳
@jelly.shin.house
230k
▪️áo tay bồng cổ v thắt nơ eo dáng croptop
▪️order taobao 5-7 ngày
▪️Đủ màu màu như hình, freesize
▪️freeship qua shopee: kushin299
- - - - - - - - - - - - - - -
#aococtay #somike #aosomi #somidabeo #somidabao #aodabai #aodabeo #sơmicaro #somi #somike #aoke #aodaitay #somikecaro #aocaro #aotrang #áotrắng #somitron #sơmitrơn #somilotbong #somilotlong #somidangdai #somidai #somihoatiet #áoomihoatiet #dy
6 0 14 hours ago
230k
▪️Áo sơ mi sơ mi da báo cổ V
▪️ORDER TAOBAO 5-7 ngày
▪️Đủ màu màu như hình, freesize
▪️FREESHIP qua shopee: kushin299
- - - - - - - - - - - - - - -
#aococtay #somike #aosomi #somidabeo #somidabao #aodabai #aodabeo #sơmicaro #somi #somike #aoke #aodaitay #somikecaro #aocaro #aotrang #áotrắng #somitron #sơmitrơn #somilotbong #somilotlong #somidangdai #somidai #somihoatiet #áoomihoatiet #dy
@jelly.shin.house 🇨🇳 WE ORDER WHAT YOU NEED 🇨🇳
@jelly.shin.house
230k
▪️áo sơ mi sơ mi da báo cổ v
▪️order taobao 5-7 ngày
▪️Đủ màu màu như hình, freesize
▪️freeship qua shopee: kushin299
- - - - - - - - - - - - - - -
#aococtay #somike #aosomi #somidabeo #somidabao #aodabai #aodabeo #sơmicaro #somi #somike #aoke #aodaitay #somikecaro #aocaro #aotrang #áotrắng #somitron #sơmitrơn #somilotbong #somilotlong #somidangdai #somidai #somihoatiet #áoomihoatiet #dy
1 0 14 hours ago
225k
▪️Áo babydoll thêu hoa
▪️ ORDER TAOBAO 5-7 ngày
▪️Đủ màu màu như hình, freesize
✈️ FREESHIP qua shopee: kushin299
- - - - - - - - - - - - - - 
#aotrevai #áotrễvai #aotrevaisieuxinh #aovoan #aotrevaidep #aotrevaigiare #aotrevaithietke #aobabydoll #áobabydoll #aotheu #aotheuhoa #aotheuhoatiet #aotet #dy
@jelly.shin.house 🇨🇳 WE ORDER WHAT YOU NEED 🇨🇳
@jelly.shin.house
225k
▪️áo babydoll thêu hoa
▪️ order taobao 5-7 ngày
▪️Đủ màu màu như hình, freesize
✈️ freeship qua shopee: kushin299
- - - - - - - - - - - - - -
#aotrevai #áotrễvai #aotrevaisieuxinh #aovoan #aotrevaidep #aotrevaigiare #aotrevaithietke #aobabydoll #áobabydoll #aotheu #aotheuhoa #aotheuhoatiet #aotet #dy
2 0 15 hours ago
245k
▪️Áo sơ mi sơ mi da báo dáng dài xẻ hông
▪️ORDER TAOBAO 5-7 ngày
▪️Đủ màu màu như hình, freesize
▪️FREESHIP qua shopee: kushin299
- - - - - - - - - - - - - - -
#aococtay #somike #aosomi #somidabeo #somidabao #aodabai #aodabeo #sơmicaro #somi #somike #aoke #aodaitay #somikecaro #aocaro #aotrang #áotrắng #somitron #sơmitrơn #somilotbong #somilotlong #somidangdai #somidai #somihoatiet #aosomihoatiet
@jelly.shin.house 🇨🇳 WE ORDER WHAT YOU NEED 🇨🇳
@jelly.shin.house
245k
▪️áo sơ mi sơ mi da báo dáng dài xẻ hông
▪️order taobao 5-7 ngày
▪️Đủ màu màu như hình, freesize
▪️freeship qua shopee: kushin299
- - - - - - - - - - - - - - -
#aococtay #somike #aosomi #somidabeo #somidabao #aodabai #aodabeo #sơmicaro #somi #somike #aoke #aodaitay #somikecaro #aocaro #aotrang #áotrắng #somitron #sơmitrơn #somilotbong #somilotlong #somidangdai #somidai #somihoatiet #aosomihoatiet
3 0 17 hours ago
265k
▪️Áo sơ mi hoạ tiết mặc đc thành áo khoác ngoài
▪️ORDER TAOBAO 5-7 ngày
▪️Đủ màu màu như hình, freesize
▪️FREESHIP qua shopee: kushin299
- - - - - - - - - - - - - - -
#aococtay #somike #aosomi #somidabeo #somidabao #áocổtàu #sơmicổtàu #aokecaro #sơmicaro #somi #somike #aoke #aodaitay #somikecaro #aocaro #aotrang #áotrắng #somitron #sơmitrơn #somilotbong #somilotlong #somidangdai #somidai #somihoatiet #aosomihoatiet #re
@jelly.shin.house 🇨🇳 WE ORDER WHAT YOU NEED 🇨🇳
@jelly.shin.house
265k
▪️áo sơ mi hoạ tiết mặc đc thành áo khoác ngoài
▪️order taobao 5-7 ngày
▪️Đủ màu màu như hình, freesize
▪️freeship qua shopee: kushin299
- - - - - - - - - - - - - - -
#aococtay #somike #aosomi #somidabeo #somidabao #áocổtàu #sơmicổtàu #aokecaro #sơmicaro #somi #somike #aoke #aodaitay #somikecaro #aocaro #aotrang #áotrắng #somitron #sơmitrơn #somilotbong #somilotlong #somidangdai #somidai #somihoatiet #aosomihoatiet #re
3 0 17 hours ago
260k
▪️ Váy sơ mi cổ tàu suông kẻ ô
▪️ ORDER TAOBAO 7-10 ngày
▪️Đủ màu màu như hình, freesize
▪️FREESHIP qua shopee: kushin299
- - - - - - - - - - - - - -
#vayvoan #vaysuong #vaydai #vayhambi  #vaytet #vaybabydoll #vaybabydolldai #váybabydoll #vaymactet #damchambi #vaydientet #vayhoatiet #vaytayphong #vaydaitay #vayhoa #vaybabydoll #váybabydoll #vayhe #vaymuahe #damhe #vayduoica #damduoica #dambabydoll #re
@jelly.shin.house 🇨🇳 WE ORDER WHAT YOU NEED 🇨🇳
@jelly.shin.house
260k
▪️ váy sơ mi cổ tàu suông kẻ ô
▪️ order taobao 7-10 ngày
▪️Đủ màu màu như hình, freesize
▪️freeship qua shopee: kushin299
- - - - - - - - - - - - - -
#vayvoan #vaysuong #vaydai #vayhambi #vaytet #vaybabydoll #vaybabydolldai #váybabydoll #vaymactet #damchambi #vaydientet #vayhoatiet #vaytayphong #vaydaitay #vayhoa #vaybabydoll #váybabydoll #vayhe #vaymuahe #damhe #vayduoica #damduoica #dambabydoll #re
2 0 17 hours ago
260k
▪️ Váy hoạ tiết cổ V bo eo
▪️ ORDER TAOBAO 7-10 ngày
▪️Đủ màu màu như hình, freesize
▪️FREESHIP qua shopee: kushin299
- - - - - - - - - - - - - -
#vayvoan #vaysuong #vaydai #vayhambi  #vaytet #vaybabydoll #vaybabydolldai #váybabydoll #vaymactet #damchambi #vaydientet #vayhoatiet #vaytayphong #vaydaitay #vayhoa #vaybabydoll #váybabydoll #vayhe #vaymuahe #damhe #vayduoica #damduoica #dambabydoll #re
@jelly.shin.house 🇨🇳 WE ORDER WHAT YOU NEED 🇨🇳
@jelly.shin.house
260k
▪️ váy hoạ tiết cổ v bo eo
▪️ order taobao 7-10 ngày
▪️Đủ màu màu như hình, freesize
▪️freeship qua shopee: kushin299
- - - - - - - - - - - - - -
#vayvoan #vaysuong #vaydai #vayhambi #vaytet #vaybabydoll #vaybabydolldai #váybabydoll #vaymactet #damchambi #vaydientet #vayhoatiet #vaytayphong #vaydaitay #vayhoa #vaybabydoll #váybabydoll #vayhe #vaymuahe #damhe #vayduoica #damduoica #dambabydoll #re
3 0 18 hours ago
265k
▪️ Váy đuôi cá tầng dáng dài
▪️ ORDER TAOBAO 7-10 ngày
▪️Đủ màu màu như hình, freesize
▪️FREESHIP qua shopee: kushin299
- - - - - - - - - - - - - -
#vayvoan #vaysuong #vaydai #vayhambi  #vaytet #vaybabydoll #vaybabydolldai #váybabydoll #vaymactet #damchambi #vaydientet #vayhoatiet #vaytayphong #vaydaitay #vayhoa #vaybabydoll #váybabydoll #vayhe #vaymuahe #damhe #vayduoica #damduoica #dambabydoll #re
@jelly.shin.house 🇨🇳 WE ORDER WHAT YOU NEED 🇨🇳
@jelly.shin.house
265k
▪️ váy đuôi cá tầng dáng dài
▪️ order taobao 7-10 ngày
▪️Đủ màu màu như hình, freesize
▪️freeship qua shopee: kushin299
- - - - - - - - - - - - - -
#vayvoan #vaysuong #vaydai #vayhambi #vaytet #vaybabydoll #vaybabydolldai #váybabydoll #vaymactet #damchambi #vaydientet #vayhoatiet #vaytayphong #vaydaitay #vayhoa #vaybabydoll #váybabydoll #vayhe #vaymuahe #damhe #vayduoica #damduoica #dambabydoll #re
15 0 18 hours ago
240k
▪️ Váy đuôi cá chấm bi dáng dài
▪️ ORDER TAOBAO 7-10 ngày
▪️Đủ màu màu như hình, freesize
▪️FREESHIP qua shopee: kushin299
- - - - - - - - - - - - - -
#vayvoan #vaysuong #vaydai #vayhambi  #vaytet #vaybabydoll #vaybabydolldai #váybabydoll #vaymactet #damchambi #vaydientet #vayhoatiet #vaytayphong #vaydaitay #vayhoa #vaybabydoll #váybabydoll #vayhe #vaymuahe #damhe #vayduoica #damduoica #dambabydoll #re
@jelly.shin.house 🇨🇳 WE ORDER WHAT YOU NEED 🇨🇳
@jelly.shin.house
240k
▪️ váy đuôi cá chấm bi dáng dài
▪️ order taobao 7-10 ngày
▪️Đủ màu màu như hình, freesize
▪️freeship qua shopee: kushin299
- - - - - - - - - - - - - -
#vayvoan #vaysuong #vaydai #vayhambi #vaytet #vaybabydoll #vaybabydolldai #váybabydoll #vaymactet #damchambi #vaydientet #vayhoatiet #vaytayphong #vaydaitay #vayhoa #vaybabydoll #váybabydoll #vayhe #vaymuahe #damhe #vayduoica #damduoica #dambabydoll #re
4 0 18 hours ago