2,344 posts
500.3k followers

An inspirational Thai artist Writer & Travelers

http://www.facebook.com/1dhammatan
ความไว้ใจอาจจะสร้างขึ้นง่าย และทำลายง่ายเช่นกัน แต่จะสร้างขึ้นใหม่นั้น อาจไม่มีวัน
@dhammatan Champ Wongvenai (ยอดภักดี)
@dhammatan
ความไว้ใจอาจจะสร้างขึ้นง่าย และทำลายง่ายเช่นกัน แต่จะสร้างขึ้นใหม่นั้น อาจไม่มีวัน
12,846 50 18 hours ago
ทุกข์อย่างย่อมมีวันเวลาลาของมันเอง นั้นก็คือ เกิดขึ้น เปลี่ยนแปลง และดับลง ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น อย่าคิดว่าทำไม ทุกข์นี้จึงเกิดกับฉัน เพราะมันยิ่งเพิ่มทุกข์ในใจเรา เพราะมันยังไงมันก็เกิดขึ้นแล้ว เปลี่ยนความคิดที่ว่าทำไม จึงเกิดกับฉันเป็น เมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้ว เราจะทำอย่างไรต่อ การมองหาข้อดีของการมีทุกข์นี้คือการคิดบวก เราอาจจะเห็นว่าในระหว่างที่ทุกข์นั้นเกิด มีเพื่อน มีครองครัวที่ร่วมกันช่วยเราผ่านทุกข์ นี้ละหนึ่งในข้อดีของทุกข์ กานคิดบวกไม่ได้เป็นการหลอกตัวเองนะแต่เป็นการหาความสัขในระหว่างทึกข์ยังอยู่
.
ทุกข์ที่ว่าหนัก มันไม่หายไปในเวลารวดเร็วหรอก มันไม่หายไปโดยที่เราลืม หรอก แต่วิธีคิดของเราสามารถช่วยเราได้ เช่นทุกข์ที่เกิดจากความรัก แต่สุดท้ายแล้ว อย่างที่เรารู้กัน ความรักจะสอนให้เราสุข สอนให้เราทุกข์ แล้วสุดท้ายความรักก็จะสอนให้เราปล่อยว่าง โดยการจากไป ขอให้เราจำไว้ว่า ความรัก แม้จะจบแบบใด แต่มันเคยเกิดขึ้นสวยงามเสมอ เราจึงรู้จักความรัก
@dhammatan Champ Wongvenai (ยอดภักดี)
@dhammatan
ทุกข์อย่างย่อมมีวันเวลาลาของมันเอง นั้นก็คือ เกิดขึ้น เปลี่ยนแปลง และดับลง ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น อย่าคิดว่าทำไม ทุกข์นี้จึงเกิดกับฉัน เพราะมันยิ่งเพิ่มทุกข์ในใจเรา เพราะมันยังไงมันก็เกิดขึ้นแล้ว เปลี่ยนความคิดที่ว่าทำไม จึงเกิดกับฉันเป็น เมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้ว เราจะทำอย่างไรต่อ การมองหาข้อดีของการมีทุกข์นี้คือการคิดบวก เราอาจจะเห็นว่าในระหว่างที่ทุกข์นั้นเกิด มีเพื่อน มีครองครัวที่ร่วมกันช่วยเราผ่านทุกข์ นี้ละหนึ่งในข้อดีของทุกข์ กานคิดบวกไม่ได้เป็นการหลอกตัวเองนะแต่เป็นการหาความสัขในระหว่างทึกข์ยังอยู่
.
ทุกข์ที่ว่าหนัก มันไม่หายไปในเวลารวดเร็วหรอก มันไม่หายไปโดยที่เราลืม หรอก แต่วิธีคิดของเราสามารถช่วยเราได้ เช่นทุกข์ที่เกิดจากความรัก แต่สุดท้ายแล้ว อย่างที่เรารู้กัน ความรักจะสอนให้เราสุข สอนให้เราทุกข์ แล้วสุดท้ายความรักก็จะสอนให้เราปล่อยว่าง โดยการจากไป ขอให้เราจำไว้ว่า ความรัก แม้จะจบแบบใด แต่มันเคยเกิดขึ้นสวยงามเสมอ เราจึงรู้จักความรัก
13,197 70 Yesterday
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้
@dhammatan Champ Wongvenai (ยอดภักดี)
@dhammatan
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้
16,115 33 3 days ago
คนอื่นอาจมีส่วนทำให้เราล้ม แต่อย่าไปยึดติดเลยว่าใครบ้างที่ทำให้เราทุกข์  หากวันนี้เรายังล้มอยู่ ก็ไม่เป็นไรหรอก มองฟ้าก่อนค่อยลุกก็ได้ เราจะเห็นฟ้ายังคงเป็นฟ้าอยู่ แม้บ้างวัน มันจะมีเมฆฝน แต่ไม่นานเมฆหมอกก็จ่างหาย ชีวิตเราก็เหมือนกับฟ้านั้นละ มีทุกข์บ้าง มีสดใสบ้างปะปนกันไป อย่าคิดว่าพายุลูกเดียว จะทำให้ฟ้าไม่สวยงาม อย่าคิดว่า ทุกข์เพียงครั้งนี้จะทำให้เราเข้าใจว่า ชีวิตเรานั้น ไม่มีอะไรดี
@dhammatan Champ Wongvenai (ยอดภักดี)
@dhammatan
คนอื่นอาจมีส่วนทำให้เราล้ม แต่อย่าไปยึดติดเลยว่าใครบ้างที่ทำให้เราทุกข์ หากวันนี้เรายังล้มอยู่ ก็ไม่เป็นไรหรอก มองฟ้าก่อนค่อยลุกก็ได้ เราจะเห็นฟ้ายังคงเป็นฟ้าอยู่ แม้บ้างวัน มันจะมีเมฆฝน แต่ไม่นานเมฆหมอกก็จ่างหาย ชีวิตเราก็เหมือนกับฟ้านั้นละ มีทุกข์บ้าง มีสดใสบ้างปะปนกันไป อย่าคิดว่าพายุลูกเดียว จะทำให้ฟ้าไม่สวยงาม อย่าคิดว่า ทุกข์เพียงครั้งนี้จะทำให้เราเข้าใจว่า ชีวิตเรานั้น ไม่มีอะไรดี
15,315 59 5 days ago
วันนี้เป็นวันเกิดธรรมทาน
.
วันนี้เป็นวันสำคัญที่สุด  ที่มันสำคัญเพราะเรายังหายใจ เพราะถ้าเราไม่หายใจวันไหนๆ มันก็คงไม่สำคัญ ดั่งนั้นแล้ววันนี้มีโอกาสพูด ให้พูดดี  มีโอกาสทำ ให้ทำดี เพราะว่าวันนี้ดีที่สุดแล้ว
@dhammatan Champ Wongvenai (ยอดภักดี)
@dhammatan
วันนี้เป็นวันเกิดธรรมทาน
.
วันนี้เป็นวันสำคัญที่สุด ที่มันสำคัญเพราะเรายังหายใจ เพราะถ้าเราไม่หายใจวันไหนๆ มันก็คงไม่สำคัญ ดั่งนั้นแล้ววันนี้มีโอกาสพูด ให้พูดดี มีโอกาสทำ ให้ทำดี เพราะว่าวันนี้ดีที่สุดแล้ว
3,843 363 6 days ago
เรื่องบางเรื่องต้องใช้เวลา ต้องรอเวลา ต้องอาศัยเวลาเท่านั้นถึงจะดีขึ้น
.
ทุกข์ย่อมหายไปตามกาลเวลาแม้อาจจะมีน้ำตาตลอดเวลาที่ทำใจ วันนี้ไม่หาย พรุ่งนี้ก็ต้องหาย ถ้าพรุ่งนี้ไม่หาย ซักวันก็ต้องหาย เพราะ ทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นในเบื้องต้น เปลี่ยนแปลงในทำกลางและแตกสลายในที่สุด บางครั้งความทุกข์ที่ว่าหนักความทุกข์ที่ว่าเราอาจจะผ่านมันไปไม่ได้มันเป็นแค่ความคิดในช่วงเวลาที่กำลังทุกข์เท่านั้นเองเมื่อเวลาผ่านไป เราจะเรียนรู้ความทุกข์ที่ว่านั้น มันก็จะค่อยๆลดลง จนในที่สุดแล้วมันก็จะหายไปตามกาลเวลา
.
เปรียบความทุกข์เหมือนรูปภาพที่ถ่าย ไม่ว่าจะใช้กล้องถ่ายดีแค่ไหน สุดท้ายแล้วมันย่อมจางหายไปตามกาลเวลา ขอแค่เราไม่ท้อ ไม่ยึด และพร้อมที่จะเริ่มใหม่ วันนี้ถ้ายังเริ่มใหม่ไม่ได้ วันพรุ่งนี้ก็ยังมีหวัง เปรียบดังดวงอาทิตย์ที่ตกและขึ้นใหม่เสมอมันก็คงอยากจะสอนให้เรารู้ไว้ว่าชีวิตเรายังมีโอกาสเริ่มใหม่ได้ทุกๆวัน ขอเพียงอย่านั่งจมทุกข์เพียงเพราะคิดว่าทุกข์นั้นย่อมมีวันหาย เพราะทุกข์บางทุกขือาจจะอายุยาวกว่าอายุเราก็เป็นได้ บางอย่างรอค่อยเวลาให้เราเรียนรู้ว่าทุกข์นั้นเกิดมาแล้วเปลี่ยนแปลงได้ ขอแค่วันนี้อย่าท้อต่อทุกข์ มแม้มันอาจไม่หายทันทีที่เราอยากให้ทุกข์แต่มันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ในวันที่เราเรียนรู้ที่จะไม่มีมันในชีวิตอีก
@dhammatan Champ Wongvenai (ยอดภักดี)
@dhammatan
เรื่องบางเรื่องต้องใช้เวลา ต้องรอเวลา ต้องอาศัยเวลาเท่านั้นถึงจะดีขึ้น
.
ทุกข์ย่อมหายไปตามกาลเวลาแม้อาจจะมีน้ำตาตลอดเวลาที่ทำใจ วันนี้ไม่หาย พรุ่งนี้ก็ต้องหาย ถ้าพรุ่งนี้ไม่หาย ซักวันก็ต้องหาย เพราะ ทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นในเบื้องต้น เปลี่ยนแปลงในทำกลางและแตกสลายในที่สุด บางครั้งความทุกข์ที่ว่าหนักความทุกข์ที่ว่าเราอาจจะผ่านมันไปไม่ได้มันเป็นแค่ความคิดในช่วงเวลาที่กำลังทุกข์เท่านั้นเองเมื่อเวลาผ่านไป เราจะเรียนรู้ความทุกข์ที่ว่านั้น มันก็จะค่อยๆลดลง จนในที่สุดแล้วมันก็จะหายไปตามกาลเวลา
.
เปรียบความทุกข์เหมือนรูปภาพที่ถ่าย ไม่ว่าจะใช้กล้องถ่ายดีแค่ไหน สุดท้ายแล้วมันย่อมจางหายไปตามกาลเวลา ขอแค่เราไม่ท้อ ไม่ยึด และพร้อมที่จะเริ่มใหม่ วันนี้ถ้ายังเริ่มใหม่ไม่ได้ วันพรุ่งนี้ก็ยังมีหวัง เปรียบดังดวงอาทิตย์ที่ตกและขึ้นใหม่เสมอมันก็คงอยากจะสอนให้เรารู้ไว้ว่าชีวิตเรายังมีโอกาสเริ่มใหม่ได้ทุกๆวัน ขอเพียงอย่านั่งจมทุกข์เพียงเพราะคิดว่าทุกข์นั้นย่อมมีวันหาย เพราะทุกข์บางทุกขือาจจะอายุยาวกว่าอายุเราก็เป็นได้ บางอย่างรอค่อยเวลาให้เราเรียนรู้ว่าทุกข์นั้นเกิดมาแล้วเปลี่ยนแปลงได้ ขอแค่วันนี้อย่าท้อต่อทุกข์ มแม้มันอาจไม่หายทันทีที่เราอยากให้ทุกข์แต่มันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ในวันที่เราเรียนรู้ที่จะไม่มีมันในชีวิตอีก
17,113 185 2 weeks ago
อย่าให้เมฆเพียงไม่กี่ก่อนทำให้เราคิดว่าท้องฟ้าไม่สดใส อย่าให้เรื่องราวบางเรื่องทำให้เราคิดว่า ชีวิตนี้ไม่มีอะไรดี มันเป็นเพียงช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราต้องอดทน จำไว้ว่าต่อให้มีเมฆมากเพียงใด พายุหนักขนาดไหนเหนือ พวกเมฆขึ้นไปฟ้าก็สวยงามเสมอ
@dhammatan Champ Wongvenai (ยอดภักดี)
@dhammatan
อย่าให้เมฆเพียงไม่กี่ก่อนทำให้เราคิดว่าท้องฟ้าไม่สดใส อย่าให้เรื่องราวบางเรื่องทำให้เราคิดว่า ชีวิตนี้ไม่มีอะไรดี มันเป็นเพียงช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราต้องอดทน จำไว้ว่าต่อให้มีเมฆมากเพียงใด พายุหนักขนาดไหนเหนือ พวกเมฆขึ้นไปฟ้าก็สวยงามเสมอ
12,149 47 2 weeks ago
ไม่ว่าใครที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา ร่วนมีประโยชน์ต่อเราทั้งนั้น บางคนผ่านมาเพียงเพื่อสร้างความทรงจำร่วมกัน แต่ไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน แต่เมื่อเขาผ่านไปแล้ว เราก็ควรเก็บสิ่งที่ดีไว้เป็นความทรงจำ เก็บสิ่งแย่ๆไว้เป็นบทเรียนเตื่อนใจ .
หรือไม่บางครั้งเราก็อาจจะผ่านไปในชีวิตเขาเพื่อสร้างความทุกข์ให้ใครบางคน หากรู้สึกตัวแล้วเราควรเก็บสิ่งไม่ดีนั้นมาเตื่อนใจว่า อย่าได้ทำอีก แม้อดีตเรากลับไปแก้ไข อะไรไม่ได้แล้ว แต่เราสามารถทำปัจจุบันให้มันดีขึ้น มีประโยชน์ขึ้น .
หากเรามองย้อนกลับไปในชีวิตที่ผ่านมา เราจะพบว่าการพบ ย่อมมีการจาก การจากย่อมมีการเริ่มต้นใหม่ มาแล้วหลากหลายครั้ง วันนี้เราจึงกลายเป็นคนที่เข้มแข็ง และไม่ร้องไห้ให้กับเรื่องเดิมๆ ขอบคุณทุกคนที่เดินเข้ามาแล้วสร้างเรื่องราวน่าประทับใจร่วมกัน ขอบคุณทุกคนที่เดินจากไปที่สร้างบทเรียนไว้เป็นภูมิคุ้มกัน เพราะเขาเหล่านั้น และคนที่ยังคงอยู่วันนี้ เราจึงเป็นคนที่เข้มแข็งคนหนึ่ง ที่จะไม่ยอมทุกข์ให้กับเรื่องเดิมๆ และจะไม่ยอมปิดใจไม่พบกับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามา
@dhammatan Champ Wongvenai (ยอดภักดี)
@dhammatan
ไม่ว่าใครที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา ร่วนมีประโยชน์ต่อเราทั้งนั้น บางคนผ่านมาเพียงเพื่อสร้างความทรงจำร่วมกัน แต่ไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน แต่เมื่อเขาผ่านไปแล้ว เราก็ควรเก็บสิ่งที่ดีไว้เป็นความทรงจำ เก็บสิ่งแย่ๆไว้เป็นบทเรียนเตื่อนใจ .
หรือไม่บางครั้งเราก็อาจจะผ่านไปในชีวิตเขาเพื่อสร้างความทุกข์ให้ใครบางคน หากรู้สึกตัวแล้วเราควรเก็บสิ่งไม่ดีนั้นมาเตื่อนใจว่า อย่าได้ทำอีก แม้อดีตเรากลับไปแก้ไข อะไรไม่ได้แล้ว แต่เราสามารถทำปัจจุบันให้มันดีขึ้น มีประโยชน์ขึ้น .
หากเรามองย้อนกลับไปในชีวิตที่ผ่านมา เราจะพบว่าการพบ ย่อมมีการจาก การจากย่อมมีการเริ่มต้นใหม่ มาแล้วหลากหลายครั้ง วันนี้เราจึงกลายเป็นคนที่เข้มแข็ง และไม่ร้องไห้ให้กับเรื่องเดิมๆ ขอบคุณทุกคนที่เดินเข้ามาแล้วสร้างเรื่องราวน่าประทับใจร่วมกัน ขอบคุณทุกคนที่เดินจากไปที่สร้างบทเรียนไว้เป็นภูมิคุ้มกัน เพราะเขาเหล่านั้น และคนที่ยังคงอยู่วันนี้ เราจึงเป็นคนที่เข้มแข็งคนหนึ่ง ที่จะไม่ยอมทุกข์ให้กับเรื่องเดิมๆ และจะไม่ยอมปิดใจไม่พบกับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามา
14,570 48 2 weeks ago
การรักษาไว้ยากกว่าการค้นหามากนัก อย่าให้สูญเสียไปแล้วจึงเข้าใจว่ารักมาก
@dhammatan Champ Wongvenai (ยอดภักดี)
@dhammatan
การรักษาไว้ยากกว่าการค้นหามากนัก อย่าให้สูญเสียไปแล้วจึงเข้าใจว่ารักมาก
10,197 23 2 weeks ago
วาสนาที่ทำมาจะนำพาเรามาพบกัน แม้ไม่อยากเจอก็ต้องเจอ นี้แหละที่เรียกกรรมที่ทำมา จะมาร่วมสร้างสุข ก่อทุกข์ ก็เพราะกรรมที่เคยทำมา จะให้ใครมารับแทนก็ไม่ได้ จะรับแทนใครก็ไม่ได้ นี้แหละคือ อำนาจกรรม ที่ทุกคนต้องเจอ อยากเจออะไร อยู่ที่เราทำ
@dhammatan Champ Wongvenai (ยอดภักดี)
@dhammatan
วาสนาที่ทำมาจะนำพาเรามาพบกัน แม้ไม่อยากเจอก็ต้องเจอ นี้แหละที่เรียกกรรมที่ทำมา จะมาร่วมสร้างสุข ก่อทุกข์ ก็เพราะกรรมที่เคยทำมา จะให้ใครมารับแทนก็ไม่ได้ จะรับแทนใครก็ไม่ได้ นี้แหละคือ อำนาจกรรม ที่ทุกคนต้องเจอ อยากเจออะไร อยู่ที่เราทำ
12,204 21 2 weeks ago
สถานที่บางที่ต่อให้เราไม่ทำอะไร หรือทำอะไร เราก็คือส่วนเกิน เช่นดอกหญ้าในกระถ่างดอกไม้ แม้จะอยู่จุดในของกระถ่าง มันก็ดูเป็นส่วนเกิน แต่เมื่อดอกหญ้าอยู่ในทุ่งหญ้า แม้จะมีดอกหญ้าด้วยกันมากมาย ก็ยังดูสวยงาม คงเหมือนการใช้ชีวิตที่เราควรเลือกใช้ เลือกอยู่ที่ๆเราถนัด ที่เรา มีคุณค่าในที่นั้น คงเปรียบการเอานัก คณิตศาสตร์ไปอยู่ โรงเรียนศิลปะ หรือเอานักศิลปะไปอยู่ โรงเรียนคณิตศาสตร์ เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่มีค่าอะไรเลย
.
ชีวิตเราก็เช่นกัน แม้เราทำดีแค่ไหน ถ้าไม่ใช่ เราก็ไม่เห็นค่า แต่ขออย่าท้อทำความดี เก็บความดี นั้นขึ้นมา แล้วมุงทำความดีต่อ แต่การจะได้รับคนที่ทำดีกลับหรือเห็นค่าในความดี ต้องทำให้ถูกคน และถูกเวลาด้วย
@dhammatan Champ Wongvenai (ยอดภักดี)
@dhammatan
สถานที่บางที่ต่อให้เราไม่ทำอะไร หรือทำอะไร เราก็คือส่วนเกิน เช่นดอกหญ้าในกระถ่างดอกไม้ แม้จะอยู่จุดในของกระถ่าง มันก็ดูเป็นส่วนเกิน แต่เมื่อดอกหญ้าอยู่ในทุ่งหญ้า แม้จะมีดอกหญ้าด้วยกันมากมาย ก็ยังดูสวยงาม คงเหมือนการใช้ชีวิตที่เราควรเลือกใช้ เลือกอยู่ที่ๆเราถนัด ที่เรา มีคุณค่าในที่นั้น คงเปรียบการเอานัก คณิตศาสตร์ไปอยู่ โรงเรียนศิลปะ หรือเอานักศิลปะไปอยู่ โรงเรียนคณิตศาสตร์ เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่มีค่าอะไรเลย
.
ชีวิตเราก็เช่นกัน แม้เราทำดีแค่ไหน ถ้าไม่ใช่ เราก็ไม่เห็นค่า แต่ขออย่าท้อทำความดี เก็บความดี นั้นขึ้นมา แล้วมุงทำความดีต่อ แต่การจะได้รับคนที่ทำดีกลับหรือเห็นค่าในความดี ต้องทำให้ถูกคน และถูกเวลาด้วย
16,109 56 2 weeks ago
เวลาทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงและเวลาจะไม่ทำให้ทุกอย่างเหมือนเดิม ความรักก็เช่นกัน เปรียบเหมือน กางเกงที่เราซื้อมา เราจะถนุถนอม มันมากแค่ไหน วันหนึ่งเรากลับใส่มันไม่ได้ เราจึงมองหากางเกงตัวใหม่ จนลืมคิดไปว่าแม้เวลาจะทำให้กางเกงเก่าขึ้น แต่เราเองก็เปลี่ยนแปลงจนใส่ไม่ได้ หากเรามาปรับที่เราเปลี่ยนที่เรายอมลดน้ำหนักเพื่อที่จะกลับไปใส่กางเกงนี้อีกครั้ง มันก็ทำได้  ความรักคนเราเช่นกัน หากเราย่อม ลดทิฐิ มานะ ปรับตัวเราเอง ความรักก็คงอยู่อย่างยาวนาน หรือ ปรับขนาดกางเกง เพื่อให้เหมาะสมทั้งสองฝ้าย ก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ด้วยกันแบบไม่อึดอัด
.
ความรักจะอยู่อย่างยาวนาน อยู่ที่การปรับตัวกันทั้งสองฝ่าย มีคำว่าอภัย มีคำว่า เข้าใจ ซ่อนอยู่มากมาย แม้วันหนึ่งเวลาจะพรากจากกันไป ในที่สุด แต่ ความรักก็ยังสวยงามในหัวใจของคนทั้งคู่
@dhammatan Champ Wongvenai (ยอดภักดี)
@dhammatan
เวลาทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงและเวลาจะไม่ทำให้ทุกอย่างเหมือนเดิม ความรักก็เช่นกัน เปรียบเหมือน กางเกงที่เราซื้อมา เราจะถนุถนอม มันมากแค่ไหน วันหนึ่งเรากลับใส่มันไม่ได้ เราจึงมองหากางเกงตัวใหม่ จนลืมคิดไปว่าแม้เวลาจะทำให้กางเกงเก่าขึ้น แต่เราเองก็เปลี่ยนแปลงจนใส่ไม่ได้ หากเรามาปรับที่เราเปลี่ยนที่เรายอมลดน้ำหนักเพื่อที่จะกลับไปใส่กางเกงนี้อีกครั้ง มันก็ทำได้ ความรักคนเราเช่นกัน หากเราย่อม ลดทิฐิ มานะ ปรับตัวเราเอง ความรักก็คงอยู่อย่างยาวนาน หรือ ปรับขนาดกางเกง เพื่อให้เหมาะสมทั้งสองฝ้าย ก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ด้วยกันแบบไม่อึดอัด
.
ความรักจะอยู่อย่างยาวนาน อยู่ที่การปรับตัวกันทั้งสองฝ่าย มีคำว่าอภัย มีคำว่า เข้าใจ ซ่อนอยู่มากมาย แม้วันหนึ่งเวลาจะพรากจากกันไป ในที่สุด แต่ ความรักก็ยังสวยงามในหัวใจของคนทั้งคู่
11,940 73 3 weeks ago