57 posts
127 followers

احمد کوهی کار🇮🇷مذهب شیعه متولد1362 تهران دولاب#شهرری#پاسدار#سردارسلیمانی #امام#سپاه#ارتش#وزارت_اطلاعات#اطلاعات_سپاه#ناجا #khamenei_ir #soleimani

سلام خدمت مردم عزیز:
در مورد سرطان باید بگم مردم اطلاعات خودشون رو بالا ببرند تا عزیزان خودشون رو بی جهت از دست ندهند.چون اگر پیشگیری از سرطان انجام بگیرد. راه های درمان اون وجود داره.
فقط کافی هستش که زودتر از اینکه پیشرفت کرده باشه، متوجه شده باشن و پیگیری برای درمان.که اگر هر فرد  تست غربالگری سرطان برای اطمینان از سلامتی خودش سالیانه بدهد.این مشکل در جامعه کنترل و قابل پیشگیری و درمان زودتر خواهد بود.تا شاهد مرگ عزیزان خودشون نباشند.انشالله مردم در جامعه به فکر سلامتی خودشون باشند و اقدام بکنن
@ahmad.kohikar.kohiiii60 
@ahmad.kohikar.kohi 
@ahmad.kohikar.kohii 
@ahmad.kohikar22
@ahmad.kohi22 ahmadkohi22
@ahmad.kohi22
سلام خدمت مردم عزیز:
در مورد سرطان باید بگم مردم اطلاعات خودشون رو بالا ببرند تا عزیزان خودشون رو بی جهت از دست ندهند.چون اگر پیشگیری از سرطان انجام بگیرد. راه های درمان اون وجود داره.
فقط کافی هستش که زودتر از اینکه پیشرفت کرده باشه، متوجه شده باشن و پیگیری برای درمان.که اگر هر فرد تست غربالگری سرطان برای اطمینان از سلامتی خودش سالیانه بدهد.این مشکل در جامعه کنترل و قابل پیشگیری و درمان زودتر خواهد بود.تا شاهد مرگ عزیزان خودشون نباشند.انشالله مردم در جامعه به فکر سلامتی خودشون باشند و اقدام بکنن
@ahmad.kohikar.kohi iii60
@ahmad.kohikar.kohi
@ahmad.kohikar.kohi i
@ahmad.kohikar22
41 4 July 2018
امنیت
@ahmad.kohi22 ahmadkohi22
@ahmad.kohi22
امنیت
24 0 July 2018
حرم حضرت زینب کبری
لحظه جان دادن.....
@ahmad.kohikar.kohiiii60 
@ahmad.kohikar.kohi 
@ahmad.kohikar22 
@ahmad.kohikar.kohii
@ahmad.kohi22 ahmadkohi22
@ahmad.kohi22
حرم حضرت زینب کبری
لحظه جان دادن.....
@ahmad.kohikar.kohi iii60
@ahmad.kohikar.kohi
@ahmad.kohikar22
@ahmad.kohikar.kohi i
22 1 July 2018
طبس و دشمنی دیرینه آمریکا با ایران و شکست خوردن هربار اونها🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
این امر حتمی ست✌
@ahmad.kohi22 ahmadkohi22
@ahmad.kohi22
طبس و دشمنی دیرینه آمریکا با ایران و شکست خوردن هربار اونها🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
این امر حتمی ست✌
11 2 July 2018
سخنان مقام معظم رهبری در مورد صدا و سیما و انتقاد نکردن رهبری🇮🇷
اعتراض به انتقاد نکردن.... صدا و سیما
@ahmad.kohikar.kohiiii60 
@ahmad.kohikar.kohi 
@ahmad.kohikar22 
@ahmad.kohikar.kohii
@ahmad.kohi22 ahmadkohi22
@ahmad.kohi22
سخنان مقام معظم رهبری در مورد صدا و سیما و انتقاد نکردن رهبری🇮🇷
اعتراض به انتقاد نکردن.... صدا و سیما
@ahmad.kohikar.kohi iii60
@ahmad.kohikar.kohi
@ahmad.kohikar22
@ahmad.kohikar.kohi i
20 2 July 2018
مذاکره برجام برای چه بود....
@ahmad.kohi22 ahmadkohi22
@ahmad.kohi22
مذاکره برجام برای چه بود....
12 0 July 2018
جوانان
روز قیامت از شما سوال میشود، جوانی خودتون رو چه جوری گذراندید.....
@ahmad.kohi22 ahmadkohi22
@ahmad.kohi22
جوانان
روز قیامت از شما سوال میشود، جوانی خودتون رو چه جوری گذراندید.....
8 0 July 2018
سخنان مقام معظم رهبری:در مورد حفظ عزت و اقتدار ملی کشور🇮🇷در مقابل دشمنان....
@ahmad.kohi22 ahmadkohi22
@ahmad.kohi22
سخنان مقام معظم رهبری:در مورد حفظ عزت و اقتدار ملی کشور🇮🇷در مقابل دشمنان....
14 1 July 2018
سخنان مقام معظم رهبری در روز جوان:
آینده متعلق به جوانان هستش
@ahmad.kohi22 ahmadkohi22
@ahmad.kohi22
سخنان مقام معظم رهبری در روز جوان:
آینده متعلق به جوانان هستش
12 0 July 2018
حمایت از کالای ایرانی
@ahmad.kohi22 ahmadkohi22
@ahmad.kohi22
حمایت از کالای ایرانی
9 0 July 2018
سخنان مقام معظم رهبری: در مورد فضای مجازی،اهمیت ومشکلات و خطرهای اون....
@ahmad.kohi22 ahmadkohi22
@ahmad.kohi22
سخنان مقام معظم رهبری: در مورد فضای مجازی،اهمیت ومشکلات و خطرهای اون....
8 0 July 2018
سخنان روشنگرایانه و تاریخی امام خمینی (ره)
@ahmad.kohi22 ahmadkohi22
@ahmad.kohi22
سخنان روشنگرایانه و تاریخی امام خمینی (ره)
14 2 July 2018