57 posts
105 followers

احمد کوهی کار تهران امیر سلیمانی شهرری #پاسدار #سردارسلیمانی #امام #سپاه #ارتش #khamenei_ir #soleimani

سلام خدمت مردم عزیز:
در مورد سرطان باید بگم مردم اطلاعات خودشون رو بالا ببرند تا عزیزان خودشون رو بی جهت از دست ندهند.چون اگر پیشگیری از سرطان انجام بگیرد. راه های درمان اون وجود داره.
فقط کافی هستش که زودتر از اینکه پیشرفت کرده باشه، متوجه شده باشن و پیگیری برای درمان.که اگر هر فرد  تست غربالگری سرطان برای اطمینان از سلامتی خودش سالیانه بدهد.این مشکل در جامعه کنترل و قابل پیشگیری و درمان زودتر خواهد بود.تا شاهد مرگ عزیزان خودشون نباشند.انشالله مردم در جامعه به فکر سلامتی خودشون باشند و اقدام بکنن
@ahmad.kohi22 @ahmad.kohi22
@ahmad.kohi22
سلام خدمت مردم عزیز:
در مورد سرطان باید بگم مردم اطلاعات خودشون رو بالا ببرند تا عزیزان خودشون رو بی جهت از دست ندهند.چون اگر پیشگیری از سرطان انجام بگیرد. راه های درمان اون وجود داره.
فقط کافی هستش که زودتر از اینکه پیشرفت کرده باشه، متوجه شده باشن و پیگیری برای درمان.که اگر هر فرد تست غربالگری سرطان برای اطمینان از سلامتی خودش سالیانه بدهد.این مشکل در جامعه کنترل و قابل پیشگیری و درمان زودتر خواهد بود.تا شاهد مرگ عزیزان خودشون نباشند.انشالله مردم در جامعه به فکر سلامتی خودشون باشند و اقدام بکنن
16 1 last month
امنیت
@ahmad.kohi22 @ahmad.kohi22
@ahmad.kohi22
امنیت
17 0 last month
حرم حضرت زینب کبری
لحظه جان دادن.....
@ahmad.kohi22 @ahmad.kohi22
@ahmad.kohi22
حرم حضرت زینب کبری
لحظه جان دادن.....
14 2 last month
طبس و دشمنی دیرینه آمریکا با ایران و شکست خوردن هربار اونها
@ahmad.kohi22 @ahmad.kohi22
@ahmad.kohi22
طبس و دشمنی دیرینه آمریکا با ایران و شکست خوردن هربار اونها
9 0 last month
اعتراض به انتقاد نکردن.... صدا و سیما
@ahmad.kohi22 @ahmad.kohi22
@ahmad.kohi22
اعتراض به انتقاد نکردن.... صدا و سیما
13 0 last month
مذاکره برجام برای چه بود....
@ahmad.kohi22 @ahmad.kohi22
@ahmad.kohi22
مذاکره برجام برای چه بود....
10 0 last month
جوانان
روز قیامت از شما سوال میشود، جوانی خودتون رو چه جوری گذراندید.....
@ahmad.kohi22 @ahmad.kohi22
@ahmad.kohi22
جوانان
روز قیامت از شما سوال میشود، جوانی خودتون رو چه جوری گذراندید.....
8 0 last month
حفظ عزت و اقتدار ملی
@ahmad.kohi22 @ahmad.kohi22
@ahmad.kohi22
حفظ عزت و اقتدار ملی
11 0 last month
روز جوان،آینده متعلق به جوانان هستش
@ahmad.kohi22 @ahmad.kohi22
@ahmad.kohi22
روز جوان،آینده متعلق به جوانان هستش
9 0 last month
حمایت از کالای ایرانی
@ahmad.kohi22 @ahmad.kohi22
@ahmad.kohi22
حمایت از کالای ایرانی
8 0 last month
فضای مجازی
@ahmad.kohi22 @ahmad.kohi22
@ahmad.kohi22
فضای مجازی
7 0 last month
سخنان روشنگرایانه و تاریخی امام خمینی (ره)
@ahmad.kohi22 @ahmad.kohi22
@ahmad.kohi22
سخنان روشنگرایانه و تاریخی امام خمینی (ره)
13 1 last month